જે સપનું ચાંદનીનું છે – શેખાદમ આબુવાલા

ખરીદી લીધું છે રાતે જે  સપનું  ચાંદનીનું છે

અરે ઓ સૂર્ય આ વેચાણ  તારી  રોશનીનું છે

                                              

થયા છે એકઠા પાછા ફરી  શ્વાસોના સોદાગર

ફરી રસ્તા ઉપર લીલામ કોની  જિંદગીનું  છે

                                                 

બિચારાનું હશે કિસ્મત રહ્યા અરમાન હસવાના

કફન તો સૂકવી આપો હજી આંસુથી  ભીનું  છે

                                                  

અમે ભિક્ષુક ખરા પણ આટલું તો માન સચવાયું

હજી આ પાત્ર  ભિક્ષાનું  અમારી  માલિકીનું  છે

                                                    

મળી છે રાત અંધારી  અને બોલી નથી  શકતા

અરે સૂરજના સોદાગર  વચન તો ચાંદનીનું છે

                                                      

કરે  તપ   દેશભક્તિનું   નચાવે   લોકશાહીને

બરાબર જોઈએ તો રૂપ  આ  નેતાગીરીનું  છે

                                                   

જરા ચેતીને  આદમ  ચાલજો નેતાની સંગતમાં

કે ખિસ્સામાં તો કાંટા છે અધર પર સ્મિત કળીનું છે

                                                          

શેખાદમ આબુવાલા

                              

2 Comments

 1. કાવ્ય

  હા તું માને

  જીવાડી
  હસાવી
  રડાવી
  રહ્યો છે
  ચલાવી
  દોડાવી
  ફરાવી
  રહ્યો છે
  ઉંઘાડી
  જગાડી
  રહ્યો છે
  જેને તું ઈસુ, બુદ્દ્ધ, મહાવીર,
  રામ, ક્રુષ્ણ ક હે છે
  તે જ એ જ છે
  તું માને તો સઘળુય છે
  અને
  ના માને તો ક્શુંજ નથી ..

  કવિ : જાન
  મલેક્પુર વડ
  મો.૯૯૨૪૬૧૦૧૨૪

 2. પિંગબેક: શેખાદમ આબુવાલા, Shaikh Adam Abuwala « ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s