હરિ વસે છે હરિના જનમાં – મીરાંબાઈ

હરિ વસે છે હરિના જનમાં,

            શું કરશો જઈ વનમાં… ટેક

ભેખ ધરીને તમે શીદ ભટકો છો,

            પ્રભુ નથી વન કે અરણ્યમાં;

કાશીએ જાઓ ભલે ગંગામાં ન્હાવો,

            પ્રભુ નથી પાણી કે પવનમાં… હરિ..

જોગ કરો ભલે જગન કરાવો,

            પ્રભુ નથી વ્યોમ કે હવનમાં;

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરનાગર,

             હરિ વસે છે હરિના જનમાં… હરિ..

                                                    

મીરાંબાઈ  

9 Comments

 1. હરિ વસે છે હરિના જનમાં,

  શું કરશો જઈ વનમાં… ટેક

  ભેખ ધરીને તમે શીદ ભટકો છો,

  પ્રભુ નથી વન કે અરણ્યમાં;

  કાશીએ જાઓ ભલે ગંગામાં ન્હાવો,

  પ્રભુ નથી પાણી કે પવનમાં… હરિ..

  જોગ કરો ભલે જગન કરાવો,

  પ્રભુ નથી વ્યોમ કે હવનમાં;

  બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરનાગર,

  હરિ વસે છે હરિના જનમાં… હરિ..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s