રુદન – દિલીપ આર. પટેલ

મનડાંના માટલે દબાયે લાગણી દુર્બળ

ચિંતાના તાપણે રચાયે વિષાદી વાદળ

                                          

આંખોના આંગણે રંગાયે લાલાશી કાજળ

પાંપણના કો’ ખૂણે રુદને આંસુડાં નિર્મળ

                                            

વેરાન વદને વેરાયે થૈ ઝુરાપાનાં ઝાકળ

ડૂમા શી ગરદને ભરાયે ડુસકાંની સાંકળ

                                               

શ્વાસની ધમણે નીકળે નિ:સાસા કોમળ

હ્રદયના ધબકારે ઉભરે આરજુના આંચળ

                                             

અંતરના  ઊંડાણે  ઉગે  આસ્થાની  કૂંપળ  

કાળજાના અબ્ધિએ ઉછરે કાળજીના કમળ

                                                

–    દિલીપ આર. પટેલ  

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s