શુભ દીપાવલીનો શુભેચ્છા સંદેશ

પ્રકાશ અને પ્રસન્નતાના આ પાવક પર્વની ઉજવણી ઉત્સાહ ને ઉમંગથી કરીએ.

નૂતન વર્ષને શુભ શાતાપ્રેરક સત્કર્મોથી સમૃધ્ધ કરીએ.

 અંતરને અધ્યાત્મના આનંદથી ઊભરાવીએ.

પરસ્પર પ્રેમનો પેગામ પ્રસરાવીએ.    

          Diwali

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s