પુન: – પુન: – પુન: – પુન: –

નિનુ મઝુમદાર

         

પુન: – પુન: – પુન: – પુન: –

(છંદ: મંદાક્રાંતા)

        

ઠંડી રાતો ગઈ શિશિરની, કૈંક વીતી વસન્તો,

સેવી ગ્રીષ્મે તપતી ધરતી કૈંક વેળા ફરીને,

ઝંઝાવાતો ફરી ફરી લઈ નિત્યની આવી વર્ષા,

ભાળ્યા ચંદ્રો શરદઋતુના, હૂંફ હેમન્ત લાધી, –

બારે માસો સતત ફરતા વર્ષમાં એ જ રીતે;

પ્રાત: સંધ્યા સરકતી પુન: રેલતી એ જ રંગો,

ઊગ્યો પાછો દિનકર અને આથમ્યા એ જ તારા,

વ્યોમે નિત્યે રટણ કરતી નીરખી એ જ માળા

               

જાગ્યો સૂતો, દિવસ રજની જેમ વીત્યાં, વિતાવ્યાં;

જન્મ્યો, જીવું ભ્રમણ કરતો એકનાં એક ચક્રે :

ચાલે જ્યાંથી ફરી અટકતી જિન્દગી પાછી ત્યાંથી-

-ચાલે જ્યાંથી ફરી અટકતી જિન્દગી પાછી ત્યાંથી-

-ચાલે જ્યાંથી ફરી અટકતી જિન્દગી પાછી ત્યાંથી-

કાળે જાણે બગડી ગયલી કોઈ રેકર્ડ મૂકી

           

નિનુ મઝુમદાર

જીવનકાળ: નવેમ્બર 9, 1915 – માર્ચ 3, 2000

જાણીતા ગીતકાર અને સંગીતકાર; ‘નિરમાળ’ એમનો કાવ્યસંગ્રહ.

વધુ માહિતી માટે http://www.kaumudimunshi.com/ninu.html   

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s