તુજ દર્શન કાજ

દિલીપ ર. પટેલ

    

તુજ દર્શન કાજ 

        

નયન   બિચારાં  તલપે   તુજ  દર્શન  કાજ

પાંપણે પૂરાવા આવજે આંજણ બનીને આજ

     

ચરણ  હડકાયા  ભટકે  તુજ   સિરનામા કાજ

આંગણે પધારવા આવજે ટપાલ બનીને આજ

          

હથેળી  માળાના  મણકે  તુજ   રટણ  કાજ

ઝૂલ્ફે ઝુલાવા આવજે મોરપીંછ બનીને આજ

            

શ્રવણે   નગારા  અટકે   તુજ  વચન   કાજ

પડદે સંતાવા  આવજે  પડઘા બનીને આજ

             

નાસિકા  પરાગે  નીતરે   તુજ  સોડમ   કાજ

નસ્કોરે મ્હાલવા આવજે સૌરભ બનીને આજ

             

રસના વિષયે  વિલસે  તુજ  આસ્વાદ  કાજ

જિહ્વાએ રમવા આવજે પ્રસાદ બનીને આજ

         

મનડું   વિહ્વળ   વિચરે  તુજ  સ્મરણ   કાજ

મગજે વસવા આવજે સ્પંદન બનીને આજ

         

હ્રદયે  રિક્તતા  રગડે  તુજ  આગમન  કાજ

દિલડે સમાવા આવજે  ધડકન બનીને આજ

           

દિલીપ ર. પટેલ             

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s