મુક્તકો-‘સૈફ’ પાલનપુરી (‘Saif’ Palanpuri)

મુક્તકો

     

દિલને ગમતીલો કોઈ ઘાવ ઘેરો ન મળ્યો

માત્ર  એકાંત  મળ્યું  કોઈ ઉમેરો ન મળ્યો

આપણા યુગનું આ કમભાગ્ય છે કેવું ભારે!

કે ગયા ચાંદ સુધી ને કોઈ ચ્હેરો ન મળ્યો 

              

કાળા વાદળના જીગરમાંયે  સુજનતા આવી

અને પથ્થર જેવા  પથ્થરમાંયે ગંગા આવી

આવા દિલવાળા બધા દ્રશ્યોને મૂંગા રાખ્યા

અને  માનવને  પ્રભુ  હાય! તેં  વાચા આપી

            

રૂપને  રૂપની  તલસ્પર્શી  સમીક્ષા  ક્યાં છે ?

હસતાં હસતાં જે સહન કરતા’તા શિક્ષા ક્યાં છે ?

ઓ જવાની  એ  બધાં  તારાં  હતાં તોફાનો

જીવ  લેનારી  હવે  કોઈ  પરીક્ષા  ક્યાં છે ?

                    

કોઈ સ્મિતે સ્મિતે સળગે છે

કોઈ રડીને દિલ બહેલાવે છે

કોઈ   ટીંપે   ટીંપે   તરસે છે 

કોઈ જામ  નવા છલકાવે છે

સંજોગનાં પાલવમાં  છે  બધું

દરિયાને  ઠપકો  ના આપો

એક તરતો માણસ ડૂબે છે 

એક લાશ  તરીને આવે છે 

             

હતી દ્રષ્ટિ પરંતુ એમાં કાંઈ રંગીનતા નો’તી

હ્રદય શું છે મને એ વાતની કાંઈ કલ્પના નો’તી

તમારા સમ તમે આવ્યા જીવનમાં એની પહેલાં તો

પરીઓની  કથાઓ  પર  જરાયે આસ્થા નો’તી

      

‘સૈફ’ પાલનપુરી                     

  

            

2 Comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s