વ્યથા

દિલીપ ર. પટેલ

     

વ્યથા

        

વ્યથાના વમળમાં વૃથા રે વહેવું

આસ્થાના કમળમાં આનંદે રહેવું 

          

સમાના સકળમાં  ક્ષણોનું રહેવું  

ભૂતના ભીતરમાં ભાવિનું કહેવું 

              

ચુકાદે અદાલતનું કાંઈ ના કહેવું

અપરાધી આંખોમાં આંસુનું વહેવું 

       

મુરાદનું મસ્તિષ્કની કુહરે રહેવું

હ્રદયનું હાવભાવે સઘળુંય કહેવું

        

નાસ્તિકનું અનાથ હસ્તિનું કહેવું

ખુદાનું  ખુદમાં  ખુશહાલે  રહેવું

       

શમણાંની સૃષ્ટિમાં કલ્પનાનું કહેવું

કલ્પના  વિનાનું  કલ્પ ના  રહેવું  

       

દિલીપ ર. પટેલ

Advertisements

3 Comments

 1. વ્યથાના વમળમાં વૃથા રે વહેવું

  આસ્થાના કમળમાં આનંદે રહેવું
  —–

  શમણાંની સૃષ્ટિમાં કલ્પનાનું કહેવું

  કલ્પના વિનાનું કલ્પ ના રહેવું

  આ પંક્તિઓ બહુ જ ગમી. શબ્દનો પ્રાસ અને અર્થની ગહનતા અસર કરી ગઇ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s