તુલસીદલ પર સંન્યાસીનું ગીત

ડોક્ટર રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીના તુલસીદલ બ્લોગ પર (સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા સને 1895માં ન્યુયોર્ક ખાતે રચાયેલ  સંન્યાસીનું ગીત- ગુજરાતી ભાવાનુવાદ) વાંચીને ઘણો આનંદ અનુભવ્યો. આ લિંક પર ક્લિક કરી આપ પણ અધ્યાત્મનો આનંદ માણો.  http://tulsidal.wordpress.com/2007/08/31/swami-vivekanand-poem-of-1985/ અસ્તુ

Advertisements

1 Comment

 1. THANKS TO SWAMIJI(SWAMI VIVEKANANDJI).
  ALSO, THANKS TO PUT DADAJI’S BHAJANS WEBSITE ON YOUR “KAVILOK”
  THERE ARE MY POEMS, MY BROTHER DR.JITENDRA TRIVEDI’S SECTION AND MY COOLECTION IN “TULSIDAL”.
  KEEP DOING GOOD WORK AS A PHYSICIAN AND FOR THE BLOG.
  WHEN WE TALKED WE CAME VERY CLOSE.
  THANKS TO YOGIBAPA AND BAPA{PRAMUKHSWAMI MAHARAJ WHO ARE KEEPING US TO STAY ON TRUE PATH OF LIBERATION.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s