ભૂમિ ભારતી – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’ (Ramesh Patel)

ભૂમિ ભારતી

ભૂમિ ભારતી, કરું આરતી, તવ ચરણે ધરીએ વંદન
ખીલી સંસ્કૃતિ, પ્યાર બંધને, કણકણમાં મહેકે આજ ચંદન

વતન અમારું, સૌથી પ્યારું, ગાજે જયઘોષ અવનિ અંબર
જોશ અમારા, જગે ઉછાળશું, સાત સમંદરે કરશું બંદર

પ્ હો ફાટતાં, પંખી ગાયે, ઉષા ખીલતી લઈ સોન સૂરજ
પુષ્પ પમરાટ, મહેકે મનડા, જીવન મધુરાઈ સંગે ઝૂમે પંકજ

મહેનતકશ હાથ કિસાનના, રતન સવૈયા થઈ રમતા
જવાન અમારા, પહેરો દેતા, થઈ રખવૈયા ચરણે નમતા

પુણ્ય ધરા, પુનિત જલધારા, સંચરે રક્તે લઈ વતન માયા
આઝાદી અમારી અણમોલ વિરાસત, નહીં પડવા દઈએ શત્રુની છાયા

આકાશે ઊડી, ચંદ્રને ચૂમી, સ્વપ્ન લઈ વિહરશું આભે
નવયુગના થઈ સિપાઃઈ, વિજ્ઞાન વિદ્યાથી ચઢશું અમે સોપાને

લઈ ત્રિરંગો, શાંતિ સંદેશો, વિશ્વે અમે ઝળહળશું રંગે
સહજ ભાવે, પરખી પ્રભુને, કલ્યાણ પંથે રમશું સંગે

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’
ઉપાસના કાવ્યસંગ્રહમાંથી સાભાર.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s