કોઈ પ્રીત કરી તો જાણે ! – મહેન્દ્ર વ્યાસ ‘અચલ’ (Mahendra Vyas)

કોઈ પ્રીત કરી તો જાણે !

કોઈ પ્રીત કરી તો જાણે !
અંતરમાં આ શીતળ અગનને કોઈ ભરી તો જાણે ! – કોઈ..

દિવસ ઊગ્યે બેચેન રહેવું,
રાત પડ્યે મટકું ના લેવું,
ખોવાયા  ખોવાયા   જેવી,
પળ પળને વિસરાવી દેવી;
જીવતેજીવત આમ જીવનમાં કોઈ મરી તો જાણે ! – કોઈ..

દુનિયાની તીરછી દ્રષ્ટિમાં,
વેધક   વાણીની   વૃષ્ટિમાં,
મસ્ત બનીને ફરતા ર્ હેવું,
મનનું કૈં મન પર ના લેવું,
ખુલ્લે પગ કંટકભર પથ પર કોઈ ફરી તો જાણે ! – કોઈ..

મોજાંઓના     પછડાટોથી,
ઝંઝાનિલના  આઘાતોથી,
નૌકા જ્યાં તૂટી પણ જાયે,
સાગર જ્યાં રૂઠી પણ જાયે,
એવા ભરસાગરમાં ડૂબી કોઈ તરી તો જાણે ! – કોઈ..

મહેન્દ્ર વ્યાસ ‘અચલ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s