જોબન જેવું – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

જોબન જેવું

જોબન જેવું જગમાં, કોઇ દીઠું ના આજ
અંગ અંગમાં ઉછળે કંઇક અજબ ગજબનું રાઝ

દૂર ગગને માંડુ નજરું, મીઠા ભાળું સાદ
ઢોલ ધબુકે અંતર હરખે, ઝરમર વરસે નાદ

કુવા કાંઠે નદી તટે, છલકે ગાગરે પ્રીત
મન મોગરો મ્હેંકે મ્હેંકે, ગાતાં ગાતાં ગીત

એકલ ખૂણે એકલ પંડે, એકલુ હરખે મુખ
સ્વપ્નમાં શણગાર ધરુંને, સ્વર્ગનુ ભાળું સુખ

હું હસું ને હસે જગ, મલકે યૌવન હીર
સાગર તીરે મોજાં ઉછળે, મનડું થાયે અધીર

કોઇ આવી દિલમાં વસે, રમે અંતરે આશ
જોબન જેવું જગમાં કોઇ ના દીઠું ચોપાસ

જોબન જાતાં વાર ના લાગે, માણીલો મલકાટ
ઝીલો જીન્દગીએ મસ્તીલો રંગીલો જોશીલો ચળકાટ

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s