પતંગ – ડૉ. જગદીપ નાણાવટી (Dr Jagadip Nanavati)

પતંગ…..
(જાગને જાદવા……)

સ્નેહને તાતણે વ્હાલને વાયરે
અખિલ બ્રહ્માંડમાં જો ઉડી જાય રે

રંગ માનવ તણો જો પતંગે ચડે
ધ્રુવ તારક સમો સ્થિર થઇ જાય રે

ના ચળે કોઇથી, ના ડૂબે કોઇ દિ’
વિશ્વ માં સર્વદા ઝળહળી જાય રે

ષડરિપુ ક્યાંકથી ઘોર આવી ચડે
પ્રેમની ધાર થી કાપતી જાય રે

દોર જીવન થકી, કાપ જ્યારે હરિ
દૂર અવકાશમા ઓગળી જાય રે

ડૉ. જગદીપ નાણાવટી

એમના મજેદાર બ્લોગ પર વિશેષત: પ્રસંગોપાત્ત ને સમયોચિત રચાયેલી વૈવિધ્યસભર રચનાઓ માણવા      http://www.jkshabdasoor.blogspot.com/ લિંક પર ક્લિક કરવાનું ચુકશો નહીં.

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s