આજના શિવ ભક્તો.. – ડૉ જગદીપ નાણાવટી

આજના શિવ ભક્તો..
(શિવ તાંડવ ના લયમાં)

જટાએ સેટ વેક્સ  છે, જે
અવતરે ગગન તરફ…
ગળે વિંટેલા આઈ પોડ
વદે કરમ ફુટ્યાં હરફ…

કરે ધરેલ નોકીયા
સતત રહે છે કર્ણ પર
બીજા કરે ત્રિશુલ નથી
દ્વિચક્રી છે ઘરર..ઘરર..

એ ચર્મના જે વલ્કલો
રે જીન્સ ને જેકેટ  છે
ભલે હો ખાલી ખમ્મ પણ
છ આઠ તો પોકેટ  છે

ત્રીજું રતન તે આંખનું
મોબાઇલ  કેરું ક્લિક  હશે
કરે છે દોમ દોમ વટ
ને શિસ્ત સાવ સ્લીક  હશે

અજાણ ના, છતાં શિવે
પીધેલું જેમ ઝેર ને
પીઝા, મિરીન્ડા, ગુટકા
આમંત્રે કાળા કેરને

ડૉ જગદીપ નાણાવટી

એમની સમયોચિત રચાયેલી વૈવિધ્યસભર રચનાઓ માણવા એમના બ્લોગ http://www.jkshabdasoor.blogspot.com/  લિંક પર ક્લિક કરવાનું ચુકશો નહીં.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s