અમે – નવનીત ઠક્કર

અમે…(ગઝલ)

આવો કહ્યું ને આવતાં આવી ગયા અમે,
ટાણા વિના આવ્યાં છતાં ફાવી ગયાં અમે..

હસવું પડે એવું કશું કારણ ન’તું કને,
મલક્યા જરાક તે છતાં ભાવી ગયાં અમે..

એવા જ કંઈક વાંકની ધારી સજા મળી,
મમળાવવાની વાતને ચાવી ગયા અમે..

કોનો થયો વિજય કહો, કોનું થયું પતન!
તાકી રહ્યાં તમે અને તાવી ગયા અમે..

ફોરી ઉઠે સઘળું ગમન, પગલાં ભૂસાય છો,
એવાં એકાદ-બે બિયાં વાવી ગયા અમે..

નવનીત ઠક્કર

ગુજરાતી વેબ-જગતમાં ઠકકર ફેમિલીનો  ગુજરાતી કાવ્યોના બ્લોગની મુલાકાત લેવા  નિતનવશબ્દ… http://www.neetnavshabda.blogspot.com/  લિંક પર ક્લિક કરશો.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s