એક ગઝલ – જ્યોતિર્ધર કે. ઓઝા ( Jyotirdhar K. Oza)

જઈ ચમનમાં એક’દી ચૂંટી ગઝલ
વેદનાની લઈ ખરલ ઘૂંટી ગઝલ.

ને નશો એવો થયો કે શું કહું ?
કે સુરાલયમા બધે ખૂટી ગઝલ.

રૂપની લોભામણી ગલીઓ મહીં
જે લુટાયા એમણે લુંટી ગઝલ.

કાચની બોતલ સરીખી સાચવો
જામ ગળશે જો કદી તૂટી ગઝલ

આંખ દાબી આંસુઓને રોકતાં
લો હ્ર્દયમાંથી હવે ફૂટી ગઝલ

જીવવાનુ કોઈ કારણ ક્યાં રહ્યું
શ્વાસ છૂટ્યા કેમકે છૂટી ગઝલ.

જ્યોતિર્ધર કે. ઓઝા

Advertisements

1 Comment

  1. nice kruti.engineering no manas ghani vakhat hraday ne pan technical banavi nakhto hoy chhe,pan jyotirdhar ni vaat j kai aur chhe.aavi jsundar rachanao aapan ne malti rahe evi apexa to hoy j ne…….me to eni badhi kavitao vache chhe,badhi j fentastic……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s