ગઝલ – ડૉ જગદીપ નાણાવટી

તાજેતરમાં અમદાવાદ અને બેંગ્લોર ખાતે થયેલ બોમ્બ-વિસ્ફોટ પ્રસંગે ડૉ જગદીપ નાણાવટીના હ્રદયમાંથી નીકળેલ ઉદ્ ગાર
ગઝલ સ્વરૂપે અત્રે પ્રસ્તુત છે.

સુરંગો હજુ કેમ ફુટ્યા કરે છે
સબંધો મહી કંઈક ખુટ્યા કરે છે

ધજાઓ ધવલ બેય છેડે ફરકતી
છતાંયે હજી તીર છુટ્યા કરે છે

ભલે પ્રેમ છલકંતો બન્ને કિનારે
ભરોસાના સેતુઓ તુટ્યા કરે છે

લૂંટી આબરુ માણસે માણસોની
હવે માણસાઇને લુંટ્યા કરે છે

બધાં ગટગટાવો, બની આજ મીરાં
ભલે ઝેર રાણાઓ ઘુંટ્યા કરે છે

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s