ગઝલ – ડૉ. જગદીપ નાણાવટી

હજુયે કોઈની આંખો સજળ છે
તકાજો જીવવાનો બહુ સબળ છે

ભલે અફવા સ્વરૂપે, પણ અમારું
તમારા કાન પર પડવું સફળ છે

ઘણા નખરાં સહ્યા’તાં માનુનીના
છતાંયે આયનો કેવો અચળ છે

હરણ થઈ, અક્ષરો દોડ્યા કરે પણ
ગઝલ-જળ પામશે કે નહીં, અકળ છે

પ્રભુ તેં તો ઉઘાડ્યાં દ્વાર તારા
પરંતુ મોહના આડે પડળ છે

ઘુઘવતા કેટલા દરીયા છે કિંતુ
અમોને ઓસનું વળગણ પ્રબળ છે

ડૉ. જગદીપ નાણાવટી

Advertisements

1 Comment

 1. હજુયે કોઈની આંખો સજળ છે
  તકાજો જીવવાનો બહુ સબળ છે
  ભલે અફવા સ્વરૂપે, પણ અમારું
  તમારા કાન પર પડવું સફળ છે
  વાહ્
  તે ન દીધું જીવવાનું કોઈ કારણ, હદ કરી !
  વ્યર્થ જ હું એના ઘેર તકાજો કરું છું રોજ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s