થોડામાં ઘણું – સુધીર પટેલ

થોડામાં ઘણું

 

થોડામાં ઘણું

કહેવા મ્હેંકે ફૂલનાં અણુએ અણુ !

 

હર પળ એની સોબતમાં છે કાંટા,

તો ય ન પડવા દે કરણી પર છાંટા!

એ મહેંકની બારખડી હજીય ભણું!

થોડામાં ઘણું!

 

કોઈ ખીલે રાતે, કોઈ પરોઢે;

જે હોય નસીબે રંગો તે ઓઢે!

રંગો એનાં આંખ ભરી હું ગણગણું!

થોડામાં ઘણું!

કહેવા મ્હેંકે ફૂલનાં અણુએ અણુ !

 

સુધીર પટેલ  

સુધીરભાઈ પટેલનો પરિચય એમની મોકલેલી ઈ-મેઈલ મુજબ:

Published three gazal-sangrah as under:
1) ‘Naam Avyu Hoth Par Anu Ane…’ in 1987.
2) ‘Mungamantar Thai Juvo’ in 1997
3) ‘Ukeline Swayamna Sal’ in June 2008.

Gazal selected by the editors of ‘Gujarati Pratinidhi Gazalo’, ‘Amar Gazalo’, ‘Gazal-Garima’, ‘Gujarati Kavita Chayan -1993, 1994, 1997, ‘Ek Mutthi Aakash’,

‘Bruhad Gujarati Kavya-Samruddhi’ by Suresh Dalal. 
Gazal ‘Mungamantar Thai Juvo’ won the first prize of ‘Kavya-spardha’ held in USA by ‘Gujarat-Times’ in 2002.

Born in Lathi (Kalapinagar), Dist. Amreli in 1954 and came here in Charlotte, NC in 1998. I am CPA and working as an Financial Analyst in one Global Mfg Company.

Advertisements

3 Comments

 1. Dear Dilipbhai,

  I hope this email finds you well!

  I am Tarun Patel from Vallabh Vidyanagar, Gujarat. I am an educationist by profession.

  Also, I have been working online for more than 6 years now.

  Blogging has been an integral part of my online existence.

  I have started a new blogging community GujaratiBloggers.com
  (http://gujaratibloggers.com/blog/) where I plan to feature the bloggers of Gujarat state. The bloggers of Gujarat does not mean those who write blogs in Gujarati. At GujaratiBloggers.com I will write about the people who blog in any language – the basic criteria will be a Gujarati. My blog will feature at least 15 bloggers per week.

  So far I have posted 21 profiles of Gujarati Bloggers.

  I invite you to have your profile posted on the community.

  I am sure you will find it useful if your profile is posted on GujaratiBloggers.com during its inception.

  Please send me the answers to the following questions along with a nice photograph so that I can prepare a good write up on you.

  The questions are:

  1. Please write 5-8 lines about you, your education and your hobbies.

  2. When did you start your first blog?

  3. Why do you write blogs?

  4. How does blogs benefit you?

  5. Which is your most successful blog?

  6. Which is your most favorite blog?

  7. Can I share your email id so that people can write to you? Y / N

  I am sure you would find my effort worth considering to feature your profile. Also I request you to send me the email addresses of Gujaratis who write blogs.

  It would be great if you could offer your suggestions for the improvement of this project.

  Looking forward to have your profile + suggestions to improve GujaratiBloggers community.

  Have a great day!

  Tarunkumar Patel

  GujaratiBloggers.com/blog

  tarunpatel.net

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s