…રીઝશે – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

……રીઝશે

ઝીંદગી છે સ્વપ્ન જેવી અકળ ખુદાઈથી ભરી
પુરુષાર્થના પ્રગટશે દીવડા તો ભાગ્ય દેવી રીઝશે

હતો આદી માનવ ઘૂમતો પશુ જેમ વનેવને
અચરજ ભરેલા ઐશ્વર્યથી મહામાનવ બની રીઝશે

ધરબાશે ધરાએ બીજ તો એક દિ ફૂલ બની મ્હેંકશે
ઝીંદગી ઝીલશે જો પડકારો તો યશ બની રીઝશે

વિચારોના વમળમાં ના ડૂબાડશો આ અમૂલખ ઝિંદગી
માનવમાં માનવતા લહેરાશે તો દેવ બની રીઝશે

આવી અંધકાર લઈ અમાસ તો નક્કી છે પૂનમ ઢૂંકડી
તપાવો ખારા જીવન સાગરને તો મેઘો બની રીઝશે

ઝીંદગી છે ઝરણું સમય સાથે સરીતા બને
લોક કલ્યાણે જીવ્યો આકાશદીપ તો આધાર બની રીઝશે

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

4 Comments

 1. જીંદગી છે સ્વપ્ન જેવી અકળ ખુદાઈથી ભરી
  અને
  કૉઈ એવું સામુ મળે કે ભાવથી ભેટી પડે
  વારંવાર માણવાનું મન થાય તેવી કૃતિઓ.
  kavilok ખીલી ઉઠે છે.

  ચીરાગ પટેલ

 2. ઝીંદગી છે ઝરણું સમય સાથે સરીતા બને
  લોક કલ્યાણે જીવ્યો આકાશદીપ તો આધાર બની રીઝશે
  ખૂબ સરસ

 3. ધરબાશે ધરાએ બીજ તો ફૂલ બની મ્હેંકશે અને
  આવી અંધકાર લઈ અમાસ તો નક્કી છે પૂનમ ઢૂંકડી
  ખૂબજ સરસ વિચાર વૈભવ.ધન્યવાદ
  ચીરાગ પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s