શોધવા છે બાપુ – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વિશ્વ વંદ્ય મહામાનવ મહાત્મા ગાંધી (મોહનદાસ ગાંધી)ને જન્મ-જયંતિ પ્રસંગે કોટિ કોટિ વંદન.

આજે હિંસક માર્ગે આગળ વધી રહેલી દુનિયાને, અને મૂલ્યહીન બનતી પ્રજાને જોઈને દિલ એક બીજા ગાંધી બાપુની જરુરીઆત મહેસૂસ કરવા લાગ્યું અને અંતરે અવાજ પ્રગટ્યો.

શોધવા છે બાપુ

ભૂલ્યા છે પથ આ ધરતીના છોરું
ખુદ માનવીએ માર્યુ માનવતાને તાળું
પ્રગટાવવા દિલડામાં દયાનું મોજું
મારે શોધવા છે બીજા એક બાપુ

ધર્મને સંકુચિત કરી સપડાયો માનવી
ભાવનાની વાતો ભૂલ્યા રે પૃથ્વીવાસી
તવ ચીધ્યા માર્ગે માનવતાને માપું
મારે શોધવા છે બીજા એક બાપુ

શાસકો ભૂલ્યા છે નીતિ રીતિની વાતુ
વિષાદના વંટોળના વાયા છે વાયુ
મૂરઝાયેલા સનાતન મૂલ્યો કેમ હવે ગોતું?
મારે શોધવા છે બીજા એક બાપુ

સેવા સાદગીનો મંત્ર છે કીમતી સોનું
અહીંસાના માર્ગે જ છે સુખ સાચું
હિંસાથી ત્રસ્ત વિશ્વને જોઈને હું દાઝું
મારે શોધવા છે બીજા એક બાપુ

સરજનહારનાં છે સૌ વહાલાં સંતાનો
વિપરીત વિચારધારાના ઉઠ્યા છે તોફાનો
તારા પડછાયાનો છાયો હવે શોધું
મારે શોધવા છે બીજા એક બાપુ

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

૨/ ૧૦/ ૨૦૦૮

Advertisements

2 Comments

 1. let us thought …and ..act..for our own benefit
  મૂરઝાયેલા સનાતન મૂલ્યો કેમ હવે ગોતું?
  મારે શોધવા છે બીજા એક બાપુ
  Vital Patel

 2. ભૂલ્યા છે પથ આ ધરતીના છોરું
  ખુદ માનવીએ માર્યુ માનવતાને તાળું
  પ્રગટાવવા દિલડામાં દયાનું મોજું
  મારે શોધવા છે બીજા એક બાપુ

  well focused on the present truth .Nice.
  Chandra Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s