આવી મળે – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

આવી મળે

એકલાને એકલાથી કંઈ ના વળે
ભળે સૂરમાં સંગીત તો રંગતો આવી મળે

સ્નીગ્ધ ધારા સમર્પણે વાટને સિંચ્યા કરે
પ્રગટે જ્યોત ને પુનિત અજવાળાં આવી મળે

મીઠડાં જળ ધરાએ અંકુરને હૂંફથી પોષ્યા કરે
વનરાજીને ખોળે વિહંગોના કલરવ આવી મળે

સજી શણગાર સુમન જો મનભરી મ્હેંકી ઊઠે
વસંતના વહાલ આંગણે અનંગ સંગ આવી મળે

કિરણના સપ્ત સંદેશ આભલે જો જળ ઝીલે
ગગન શોભાવતું મેઘધનુષ ખીલતું આવી મળે

અમૃત હેલીએ સુધાકર સાગરને સ્નેહથી ભરે
દિશા ગજવતો પ્રેમનો ઘૂઘવાટ મોજાંમાં આવી રમે

અધરથી વાંસળીમાં જો વહાલના સૂરો સરે
માધવને વૃન્દાવને ઘેલી રાધા દોડી આવી મળે

ચાર દિવાલોમાં જીંદગી પૂરે કાંઈ ના વળે
મેળામાં મહાલો આકાશદીપ તો માણીગર આવી મળે

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

3 Comments

 1. અધરથી વાંસળીમાં જો વહાલના સૂરો સરે
  માધવને વૃન્દાવને ઘેલી રાધા દોડી આવી મળે

  ચાર દિવાલોમાં જીંદગી પૂરે કાંઈ ના વળે
  મેળામાં મહાલો આકાશદીપ તો માણીગર આવી મળે
  lovely.maja aavi
  Sweta Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s