હોતી હશે – ડૉ.જગદીપ નાણાવટી

હોતી હશે…..

આટલી ટૂંકી સફર હોતી હશે..
ઊંબરા વટતાં કબર હોતી હશે..

ભાગ્ય પણ ભૂલું પડે એવી કદી..
હાથની રેખા ડગર હોતી હશે..

વાયરો ચૂમી ગયો ફુલો બધાં..
ને દિશાઓ બેખબર હોતી હશે..??

ના મળે દિવસે તને પ્યાલી ભલે..
રાત આખી તરબતર હોતી હશે..

સ્વપ્નમાં પણ આવ તું સપના મહીં..
આ હદે તે કરકસર હોતી હશે..

એક તારી યાદમા તારી ભલા..
ઝીંદગી આખી બસર હોતી હશે ? ?.

ડૉ. જગદીપ નાણાવટી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s