નૂતન વરસ – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

નૂતન વર્ષ 2009ના શુભારંભે સહુને શાંતિ, સમૃધ્ધિ ને જીવન સાફલ્ય માટે કવિલોક અને એના કવિમિત્રો તરફથી શુભેચ્છાઓ.
નૂતન વરસ

યુગના સમંદરની લહેરોમાં ,ગર્ત થાશે ગત વરસ
આવકારશું શુભ સવારે,નૂતન વરસને જાણી સરસ

ભરી પાછો ઉમંગ ઉરે, છીપાવશું જીવનની તરસ
મંગલ હજો ઉન્નતી પથે એ ભાવનાને દેજો વરદ

ઢળી સંધ્યા ,વિદાઈ લઈ રહ્યું વરસ, છોડી ભીંનીભીંની યાદ
ઢંઢોળી ચેતનાને,પૂરક બની પથરાવા, આવો દઈએ સાથ

સમયના ચક્રે ઘૂમતા બ્રહ્માંડે, ધરીએ સૌ એક ખેવના
વસુધાના વૈભવને માણવા,દેજો સદબુધ્ધી એ અભ્યર્થના

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

1 Comment

  1. આવકારશું શુભ સવારે,નૂતન વરસને જાણી સરસ

    ભરી પાછો ઉમંગ ઉરે, છીપાવશું જીવનની તરસ
    Wish you happy new year.

    Sweta Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s