વસંત પંચમી – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

વસંત પંચમી

આજ ગગને ઉત્સવ કોના?
કે સૂરજદેવ શણગાર કરે
ઢળતી સંધ્યા એ વાયા વાયરા
ને વિધાતા ચાંદાનો ઉપહાર ધરે

આજ ધરતી એ ઉત્સવ કોના?
કે વસંત દેવ ફૂલહાર ભરે
મંદમંદ મલકે મરુત દેવ
ને હળવે સુગંધનો થાળ ધરે

આજ ઘૂઘવતા ઉત્સવ કોના?
કે સાગર મોતીથાળ સજે
ઝરમર ઝરમર ધોયા આંગણાં
ને મંજરી કલરવ પ્યાર ધરે

મન મંદિરના દ્વાર ખૂલ્યા ને
વસંત પંચમી વધામણી દે
માત સરસ્વતી પ્રગટ્યાં જગેને
વિચાર વૈભવના નીધિ ધરે

આજ ગગને ઉત્સવ શારદાના
ત્રિદેવ પાવન પાઠ પઢે
વાગી વીણા ને બોલ્યા મોરલા
વસંત પંચમી વરદાન ઝીલે(૨)

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

2 Comments

 1. વસંત પંચમી

  આજ ગગને ઉત્સવ કોના?
  કે સૂરજદેવ શણગાર કરે
  ઢળતી સંધ્યા એ વાયા વાયરા
  ને વિધાતા ચાંદાનો ઉપહાર ધરે

  khuba ja majaa aavi.
  What a beautiful way to express.
  Hetal Patel

 2. આજ ધરતી એ ઉત્સવ કોના?
  કે વસંત દેવ ફૂલહાર ભરે
  મંદમંદ મલકે મરુત દેવ
  ને હળવે સુગંધનો થાળ ધરે

  માત સરસ્વતી પ્રગટ્યાં જગેને
  વિચાર વૈભવના નીધિ ધરે

  માતા સરસ્વતીની વસંત પંચમીએ

  વાસંતી વધામણી ખૂબ જ ગમી.

  વિતલ પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s