માવલડી – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

માવલડી

તું રે માવલડી ચંદન તલાવડી
જગની તરસ્યું છીપાવે જી રે

બા બોલું ને ઝૂલે રે બાળપણ
આયખે કેસર ઘોળે જી રે

માનો તે ખોળો પ્રેમનું પારણું
સ્વર્ગનો લ્હાવો લૂંટાવે જી રે

જનનીનું હૈયું ધરણીનું ભરણું
નિત નિત વ્હાલે વધાવે જી રે

અમી વાદલડી વરસે નયનોથી
જીવનમાં તૃપ્તિ સીંચે જી રે

તારી તપસ્યા ત્રણ લોકથી ન્યારી
દિઠું ઋણી જગ સારું જી રે

મા ને ખોળે ઝૂલ્યા જાદવજી
વૈકુંઠના સુખ કેવા ભૂલ્યા જી રે

પૂજું મા તને ચરણ પખાળી
તુજ દર્શનમાં ભાળ્યા જગદમ્બા જી રે

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

5 Comments

  1. Pingback: માતૃદિન નિમિત્તે…..સંકલન-રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) | આકાશદીપ

  2. Pingback: ‘માતૃવંદના’… ૧૨ મી મે…મધર્સ ડે…રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) | આકાશદીપ

  3. Pingback: માતૃ વંદના…રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) « આકાશદીપ

  4. મા અને બાળપણ જાણે જીંદગીનું ઉત્તમ નજરાણું.

    કવિએ મનભરી ઝૂલાવ્યું.

    સરસ કાવ્ય, કવિલોકને અને કવિશ્રીને ધન્યવાદ.

    ચીરાગ પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s