ગઝલ – ડૉ. જગદીપ નાણાવટી

સબંધો આપણાની ડાળખી બટકી રહી છે
ન જાણે વાત શા મુદ્દા ઉપર વટકી રહી છે

અમે તો પહાડને પણ કહી દીધું રસ્તો કરી દે
સવારી શી ખબર કઈ કેડીએ અટકી રહી છે

ઉડે જો ઝુલ્ફ સહેજે પણ, કરૂં દિદાર તારા
હવામાં ક્યારની એ પળ હજુ લટકી રહી છે

ન રાખું જામ હાથોમાં, તને સઝદા કરૂં જો
અમારી એજ દિલદારી તને ખટકી રહી છે

હજુયે વણફળી ઇચ્છાની રાધા ગોકુળોમાં
બિચારી ગાય થઈ ગલીઓ મહીં ભટકી રહી છે

સતત શ્વાસોમાં જકડેલી અમારી જીંદગાની
સમયની રેતની માફક હવે છટકી રહી છે

ડૉ. જગદીપ નાણાવટી

Advertisements

5 Comments

 1. ઉડે જો ઝુલ્ફ સહેજે પણ, કરૂં દિદાર તારા
  હવામાં ક્યારની એ પળ હજુ લટકી રહી છે

  Kyaa baat hai. What a wonderful way to express the eagerness!

 2. Dear Jagdipbhai,
  Very KHUDDARI BHARI Gazal.
  I liked it. Particularly the total honesty shown in the line “Na Rakhun Jam Hathoman, Tane Sajda Karun Jo”.
  I just found your presence in internet world while searching for Prafull Nanavati, who is my Senior (Advocate) and your uncle (If i don’t make misake).
  Would like to read you often.
  Mahendra Vadia, Junagadh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s