સ્વાગત નવા વર્ષનું- રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

સ્વાગત નવા વર્ષનું

ઝૂલે શાખે પુષ્પોના હારલા
કરતા સ્વાગત નવ વર્ષના
પ્રભાત નવલું ધરે સંદેશા
દિલથી આવકારો દેવાનું શીખીએ તો કેવું?

હરખાતું આંગણું રંગોળી ભાતે
ને સબરસના શુકન છે ઉંબરે
મધુરા સંગીતમાં મનને ભીંજવી
થોડો ખુદનો પ્રેમ વહેંચીએ તો કેવું?

ભરજો રે છાબ મેવા મીઠાઈની
ને દેજો સૌને ઉમંગે વધામણી
હળવેથી જઈને ઝૂંપડીની જીંદગીમાં
ભાવથી થોડી ખુશાલી ભરીએ તો કેવું?

રટજો મંત્ર પ્રગતિનો નવયુગે
પણ ના ડૂબાડતા જીંદગીને તાણમાં
નથી સમય એમ કહેતા ના કોઈને
થોડા હળવા થવાનું શીખીએ તો કેવું?

દૂરદર્શનની દુનિયામાં ખોવાઈને
શીદ એકલતામાં જાતને પૂરવી
પીરસાયે પ્રસાદ ૠતુ ૠતુના ભાવથી
કુદરતના ખોળામાં થોડા મહાલીએ તો કેવું?

ઘોંઘાટ પ્રકાશને કાગળના ફૂલોથી
છે ભપકો ભલા ભાઈ બહારથી
અંતર પટમાં ઝાંખી પરમ પ્યારને
ભીતરનું સૌંદર્ય ખીલવીએ તો કેવું?
નવલા પ્રભાતના સોનેરી સ્વપ્નો ઝીલીએ તો કેવું?

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

1 Comment

 1. ઘોંઘાટ પ્રકાશને કાગળના ફૂલોથી
  છે ભપકો ભલા ભાઈ બહારથી
  અંતર પટમાં ઝાંખી પરમ પ્યારને
  ભીતરનું સૌંદર્ય ખીલવીએ તો કેવું?
  નવલા પ્રભાતના સોનેરી સ્વપ્નો ઝીલીએ તો કેવું?

  રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

  wonderfully expressed.Congratulation

  Chirag Patel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s