ગધનો- ગધની – દીપક ત્રિવેદી

ગધનો- ગધની

ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનો ખીલે સોળ કળાએ નદીયુંની મોજાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
કમળ એટલે ગધનો, ગધની કમળપાંદડી જેવી….
વમળ એટલે ગધનો, ગધની ગતિશાસ્ત્રની દેવી ….
ગધનો ઝીલે ઝરમર વરસે અનરાધાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
કોઈ બગીચો ગધનો, ગધની એના ફરતી વંડી….
મઘમઘ જંગલ ગધનો, ગધની એની તો પગદંડી….
ગધનો ફુગ્ગો ફૂલાનશીનો નો ફૂટે પારાવાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
શબદ એટલે ગધનો, ગધની થાતી કાનો-માતર….
પવન એટલે ગધનો, ગધની એના ફરતી ચાદર…
ગધનો અર્ધો પાણી જેવો અર્ધો છે પગથાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!

દીપક ત્રિવેદી

Advertisements

2 Comments

 1. ગમતી Girl frind નું ગીત

  College ના બાંકડે બઠેલી જોઈ Bike ને Brek હું મારું,

  વાતોમાં Time એવો વહી જાય, ક્યાંક ઊતરી પડે અંધારું.

  Jeans ને T-shirt નું કરે Mathing

  એવું મારી એની વચ્ચે થાતું,

  Spray ની સુગંધ એવી ફેલાય

  ક્યાંક મન Lipsstitk માં સમાતું.

  હળવેકથી Smile એ એવી આપે ને હૈયું ભીજાઈ જતું, પ્યારું !

  College ના બાંકડે બઠેલી જોઈ Bike ને Brek હું મારું,

  Sunday ની રજા ને Hotel નું ભોજન

  મારી ખાધેલી Item એને બહુ ભાવે,

  Talkies ને Garden મળવાનું સ્થળ

  પાછી સપનામાં રોજ એ આવે.

  છૂટ્ટા પડીએ ત્યારે Cell phone કેવો સાચવે સગપણ અમારું,

  College ના બાંકડે બઠેલી જોઈ Bike ને Brek હું મારું,

  વિજય ચલાદરી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s