આપણે કેમ મળતા નથી ? – ડૉ. સુરેશ કુબાવત

આપણે કેમ મળતા નથી ?
———————————–
એ તરફ હવે રસ્તાઓ વળતા નથી
શું એટલેજ આપણે મળતા નથી ?

ઉગુ ઉગુ થાય એક કેડી તારા તરફની
ખૂટે છે એટલું કે પગલા હજુ પડતા નથી

વ્યર્થ મથો છો એને ઝીલવા, ઓ આયનાઓ
સૂર્યના પ્રતિબિંબો એમ રેઢા- રઝળતા નથી

માંડો કાન તો દરિયો ઘૂઘવશે મહી
ઝાંઝવાઓ કદી એમ ખળભળતા નથી

ઉઘડી ગઈ છે આંખ ક્યારની અમારી
એટલું ખરું કે હવે સળવળતા નથી

ખૂટે છે એમાં જે અટવાણા સાત સૂરમાં
ને આઠમા સુર કાજ ટળવળતા નથી.

ડૉ. સુરેશ કુબાવત

શબ્દ, સંવેદના અને સંગાથનું મેઘધનુષ માણવા એમના બ્લોગની મુલાકાત લેવી જ રહી.
http://koobavat.wordpress.com/

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s