હું મને મળી શકતો નથી- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

હું હમણાંથી મને મળી શકતો નથી,
કોઇને પણ ઈચ્છું તો
લગભગ મેળાપ થઈ જાય છે,

મારા જ ફોનથી,
જો માર નંબર પર
મને ડાયલ કરું તો,
હંમેશા એંગેજ ટોન સંભળાય છે…

થાય છે કે …
શું ખરેખર હું વ્યસ્ત થૈ ગયો છું?

ફરી પ્રયત્ન કરું છું અન્યને,

ક્રુપા કરી ને થોડી વાર પછી ડાયલ કરો,
સંભળાય છે માર એક અંગત નંબર પર..

ઘણી વખતે પહોંચની બહાર જતા રહે છે તે,
જે હંમેશા દિલ ની ધડકનો સાથે રહ્યા છે,

રીંગ વાગે છે સામે છેડે,
ને દીલ ની બેતાબી તેજ થતી રહે છે;

‘કટ’ થતો ફોન આપોઆપ
‘સ્વીચ ઓફ’ થૈ જાય છે!!!

ફરી ડાયલ કરું છું

મારા ફોન થી મારો નંબર
ને
સંભળાય છે…

‘ઇસ રુટકી સભી લાઈને વ્યસ્ત હૈ!!!’

થાય છે કે
ખરેખર હું મને મળી શકતો નથી!!!…

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ વિશે વિશેષ જાણવા અને એમના બ્લોગ્સ માણવા આ લિંકો પર ક્લિક કરશો.

http://www.shashvatxama.blogspot.com/
http://www.rajesh-prajapati.blogspot.com/
http://www.shashvatgujarati.blogspot.com/

Advertisements

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s