શબ્દોને ચડી ગઈ છે ખાલી- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

શબ્દોને ચડી ગઈ છે ખાલી,
ને નિતરે છે કલમ થી પાણી.. શબ્દો ને ચડી..

આભાસ વસંતનો ભરપૂર થયો,
ને પાનખરે કર્યા ઝાડવાં ખાલી…. શબ્દો ને ચડી..

આ જોને હમણાં બાળપણ હતું,
ને જુવાની’ય છીનવાઇ ગૈ ખાલી….શબ્દો ને ચડી..

હજુ સમરું છુ સ્મરણો હું તારા,
ને વિદાયથી તારી ઘર થયું ખાલી….શબ્દો ને ચડી..

નિત નવા સુખ-દુ:ખ પોષી પીધાં,
ને કાળજે ચડી યાદોની વેલ ખાલી…. શબ્દો ને ચડી..

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

Advertisements

3 Comments

  1. ને પાનખરે કર્યા ઝાડવા ખાલી
    ગમ્યુ. પહેલી વખત કવિલોક માં દાખલ થયો છું હજુ ગુજરાતી ટાઇપનો મહાવરો નથી
    ફરી ક્યારેક આ વિઝાણુ માધ્યમથી મળીશું.
    – અરવિંદ પરમાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s