ક્ષિતિજે મૃગજળ- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

પાંખ સંકોરી રંગીન ફુલડું સ્થિર રાતભર રહ્યું
ઝાકળના સ્પર્શે ઉડી રહ્યું મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

આજ પહોંચું કાલ પહોંચું મંજિલ ક્યાં દુર હવે છે
ભલે સરકે હાલ જિન્દગી મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

વર્ષા શરદ હેમંત શિશિર વસંત ગ્રીષ્મ બદલાય અહીં રોજ
ખીલવાની રાહ જુએ છે પુષ્પો મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

રેત-પાણી નોખા પડશે સંબન્ધો કેરા ઘટમાંથી હમણાં
કોણ કોને સહેલાવશે ત્યારે મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

મીઠાશ ભળતી રહી ચોતરફથી પેટાળે દરિયામાં બધી
ઝાંઝવા સમી મીઠાશ છે હવે મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s