જ્યારે પ્રભુની હિન્દમાં ઓળખાણ થઈ હશે – દિલીપ ર. પટેલ

જ્યારે પ્રભુની હિન્દમાં ઓળખાણ થઈ હશે
ત્યારે મૂરતિ મંદિરનો ચમકપ્હાણ થઈ હશે

ચોરાશીમાં ચગદાઈ મરતાં માયાવી જીવ
સંત શાસ્ત્રે રહે સનાતન એ જાણ થઈ હશે

પથરામાં પાગલ એમ તો નથી હોતું દૈવત
પીર વસે તહીં જો પ્રતિષ્ઠા પ્રાણ થઈ હશે

ગર્ભપીઠે શુભ પ્રસંગ કેવો પ્રગટે શ્રધ્ધાદીપ
અજ્ઞાન બળતાં દ્રષ્ટિ દિવ્ય બાણ થઈ હશે

સાકાર હરિ સંગે સત્વાહાર લભે પંચેન્દ્રિય
કે મહા મહેલાતે વાસના નિર્વાણ થઈ હશે

મલકતાં સંત પુષ્પો સંગ પ્રભુ પારિજાતક
કર્તા હર્તા ગણી હરિ વૃત્તિ નિર્માન થઈ હશે

કળિકાળેય આજ દેવ દોહ્યલા નથી ‘દિલ’
મંદિર જે મન દિલ મૂર્તિ નિર્માણ થઈ હશે

દિલીપ ર. પટેલ
ઓગષ્ટ 5 2010

Advertisements

1 Comment

 1. જ્યારે પ્રભુની હિન્દમાં ઓળખાણ થઈ હશે
  ત્યારે મૂરતિ મંદિરનો ચમકપ્હાણ થઈ હશે
  પરમેશ્વરને અંતરના ભાવ વડે પ્રત્યક્ષ
  મૂર્તિમાં પ્રગટાવવાની વાત ,ગઝલમાં
  આપે સરસ રીતે ઝૂલાવી.ખૂબ જ ગમી
  આ ગઝલ.
  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s