એક ગઝલ- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

એક ગઝલ

શબ્દો ખોળી ખોળી ચીપી ચીપીને ઉતારુ એક ગઝલ,
હરેક વાર થાય હજુ વધુ સુન્દર જોઇએ એક ગઝલ.

વૃન્દાવન વિચારોના અટકી જાય કાગળ પેન થકી અહી,
કોણ કહે છે કોઇની ચોરેલી છે આ એક ગઝલ ?

ચાન્દ ખિડકીથી પ્રવેશવા રાત ભર ઝૂરતો રહ્યો,
ઉપરવટ કેમ જાય પીઠ ને ટેકે બેઠી છે એક ગઝલ ?

લે હવે તને રંગીન ધનૂષના રંગે રંગી લઉ,
શા કાજે રોજ પડછાયાના રંગમા રંગાય તું ગઝલ ?

સપ્તરંગી સમ્બન્ધો રોજ ઉતરે પત્રો મહી અવનવા,
કેમ જાણે કેમ એકાદ બે પૂરતી વિહરી જાય ગઝલ ?

વરસીને વર્ષાએ ધરાને ત્રૂપ્ત ઘણી કરી જળથી,
આગોશમાં પેસી બન્ધ બારણે ઠુંઠવાય એક ગઝલ….

ડો. રાજેશ પ્રજાપતિ

Advertisements

4 Comments

  1. Hum hamari gujarati Kavitaaur Articals aapke kavilok mein prakashit karna chahtein hai kripya aap plz humein purvifoods@hot mail.com pe inform karenge ki hum hamari kruti o ko kahan kaun se email mein bheje?humein aapke jawab ka intezaar rahega.
    Thank you
    Mrs Purvi Malkan Modi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s