કેફમાં ભૂલ્યા કરું -રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

બસ આપણે તો આપણે એ જ ભ્રમમાં હાલ્યા કરું
પકડેલ તંતો ને રમાડી કેફમાં ભૂલ્યા કરું

છું હું સવાયો આ જગે, રાચી જ ઘૂઘવ્યા કરું
ભરતી પછી ઓટ છે એ કેફમાં ભૂલ્યા કરું

ઘા એક કટકા બે જ ની મસ્તીથી ગાજ્યા કરું
બનતા મિત્રો દુશ્મન તો પણ કેફમાં ભૂલ્યા કરું

વ્યવહારનાં લેખાં જ ભૂલી ત્રાજવે તોલ્યા કરું
શાણપણની વાત વિસરી કેફમાં ભૂલ્યા કરું

ખીલ્યું પ્રભાત ઝળહળશે નભ એ જ હું ગાયા કરું
ને વાત સંધ્યા રાતની હું કેફમાં ભૂલ્યા કરું

‘આકાશદીપ ‘ વદે નશો જાશે જ નક્કી ઊતરી
જાયે સમય થાશે પછી શું ? કેફમાં ભૂલ્યા કરું

-રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s