પાણી – “કાકુ”

પાણી – “કાકુ”

ગુલાબ પંખુડીએ મોતી જેવુ ચળકે ઓસ-બુંદ એ પાણી

ધરતી ભીતર સળવળે સરવાણી કુવે તકતકે એ પાણી

પાતલડી નટકન્યા જેમ છમછમ નાચે ઝરણુ એ પાણી

સ્વર્ગથી સિંધુ લગી જન્દાદિલ દેવકન્યા નદી એ પાણી

પ્રેમપાશે પૃથ્વી પોણી ઢાકી, ઘુઘવતો દરિયો એ પાણી

અરુણ્ર-રશ્મી દોરે બંધાઇ પતંગ થઇ ઉડે વાદળ એ પાણી

સળવળે જીવન ધરણી ખોળે સ્નેહ વરસે વરસાદ એ પાણી

ઉરની આંધી નેણ અટારીએ આવી છલકે આંસુ એ પાણી

નસનસ ધબકે ધબધબ ધબકે જીવન વને રક્ત એ પાણી

પાણી પાણી બેરંગીએ રંગી દુનિયા રંગબેરંગી એ પાણી!!

– “કાકુ”

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s