માનુષી માઉસ- દિલીપ ર. પટેલ

કમ્પ્યુટર શા આ સૃષ્ટિના આયુષી હાઉસમાં મ્યાઉં કરતા મનુષ્ય શા માઉસની ઉણપો ઉકેલતી કવિલોકમાં પા પા પગલી પાડતી પૂર્વે પ્રગટેલી રચના નવા છંદોબધ્ધ રૂપમાં. સૂચનો આવકાર્ય રહેશે.

સુપર સુપર્બ ક્મ્પ્યુટર હાં મનહર મળીયું આયુષી હાઉસ
પ્રભો પ્રોગ્રામર જ્યહીં મહીં મ્યાઉં જ કરતો માનુષી માઉસ

શશી સૂર્ય પકડદાવે અહીં ના રે થતા કોટિ કલ્પે આઉટ
લખચોરાશીમાં ચકરાઈ લથડાઈ મરતો માનુષી માઉસ

દીધી વિશાળ વર્લ્ડ વાઈડ વેબે જ્યહીં દિવ્ય દ્રષ્ટિ દાન
જીવી રે વંશવેલામાંહી મોહાંધ ભટકતો માનુષી માઉસ

ભુતળ થાયે ન ઓવરહીટ છો દાવાનળ કેરી મહીં હસ્તિ
વિષય વારિમહીં આસુરી દવથી બળતો માનુષી માઉસ

દરિયો ધારતો સઘળું સલિલ આવતી છો ઓટ કે ભરતી
દુ:ખે ડાઉન સુખમાં ઓવરલોડ થૈ ફરંતો માનુષી માઉસ

મહાભૂતો તણા આવેગ આક્રોશે રહેતી સંતુલિત સૃષ્ટિ
વિચારોના જ બાઈટથી દિલદર્દે મરંતો માનુષી માઉસ

અખિલ આંગણે રેલી અનંત સૃષ્ટિ ઓજસતી પરમવૃત્તિ
અહંશૂન્ય નહીં ને શૂન્ય એકનો મુનિમ થતો માનુષી માઉસ

પહાડ વન સમંદર કેવી વોલપેપરી પૃથ્વીની ગૂંથણી
સ્વ નેપ્થ્યે શટડાઉન મન વિંડો જ કરતો માનુષી માઉસ

મજા હાં આયખું આખું રળવાને મહામૂલી દીધી પૃથ્વી
પણ પંચાતી મામૂલી શી દોટે ડૉટ થતો માનુષી માઉસ

નભ છત્ર ધરા શૈયા કબીલો એક આ વિશ્વ તણી વસ્તી
તહીં હાઉસ સમો ટુકડો લભવા મ્યાઉ થતો માનુષી માઉસ

દિલીપ ર. પટેલ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s