ઉછાળો હર હૈયે તોફાન…..રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

ગજાવ આ અંબર, લઈ વિપ્લવની આગ
દહાડ દેશે આ વગડાના પહાડ
આવ્યું છે વીર ટાણું, દેશહિતનું લાખેણું
વનરાજ થઈ નાખવાને ત્રાડ…
ઉછાળો હર હૈયે તોફાન.

ભ્રષ્ટાચારી ભોરીંગે દીધા છે ભરડા
મહા લોકશાહીના મૂલ્યો બેભાન
માન્યા’તા મોટા એ નીકળ્યા છે ખોટા
લૂંટતા દેશને લોભિયા શેતાન

પાખંડીઓ પીંખતા ધરાની ધૈર્યતા
કોટિજન શક્તિ કેમ અસહાય?
વાગ્યા રે બ્યૂગલ ઑગષ્ટને આંગણે
નથી કાયર શાને લજવાય ?

દેશનું ગૌરવ હિમાલય શું પાવન
જુધ્ધે જાઓ ગરવા જુવાન
ગાજશો તો વરસશે વાદળ ભલાઈના
ઉછાળો હર હૈયે તોફાન (૨)

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s