તારા ફેસબુક અકાઉન્ટનું.. ‘સપ્ત’ હિમાંશુ પરમાર

તારા ફેસબુક અકાઉન્ટનું સ્ટેટસ ‘કમીટેડ’,
મારી કંકુવરણી લાગણીઓ બધી આઉટડેટેડ.

તે આપેલી નવી ટીશર્ટ પર ચોંટેલી
તારા સ્મૃતિઅંશ જેવી ગળચટ્ટી ચોકલેટ.

મારા ટેરવાં જેમ એણેય હાથ કર્યાં હેઠાં
છે ખરબચડું ગસાયેલું સેલફોનનું કી-પેડ.

અધકચરી કુંપળ જેમ મારામાં ફૂટ્યા કરે
એને યાદો કહું કે ઘટનાઓની બોગનવેલ.

તારા હોવાપણાની એમાં શ્રદ્ધા છે, નહીતર
એક બ્લેન્ક મેસેજ શું કામ કરે બ્લેકમેલ

માન્યું કે પસ્તીનું અખબાર છે છતાંયે.
‘સપ્ત’ કવિતા લખી તને કરે છે અપડેટ

‘સપ્ત’ હિમાંશુ પરમાર

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s