ગઝલ- કિંજલ્ક વૈદ્ય

ગઝલ

ગમે તેટલા એમાં આગળ વધીએ
અપેક્ષાની કેડી ન ખૂટે કદી એ

હશે છાપ સ્વપ્નોની પાંપણ ઉપર ક્યાંક
ફરી કાલમાં ચાલો પાછા ફરીએ

છે પથ્થર હ્રદય ? એક અખતરો કરીએ
વહી જાય ખળખળ, અશ્રુ ને કહીએ

છે એકાંત એકાંતનો ખેલ ન્યારો
પળો થોડી ખોવાઇ પાછા જડીએ

જો ખખડાવે ડેલી મરણ, તો ડરો નહિં
નિરાતે પછી આવજે, નોંતરીએ

કિંજલ્ક વૈદ્ય

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s