રાજા દીપોત્સવી તું…રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

છંદ-સુવદના

રાજા દીપોત્સવી તું, સબરસ મધુરાં, પ્રાગટ્ય દિવડે
રંગોળી આંગણેતો, તમસ વિજયશ્રી, આનંદ વરતે

મીટાવી શત્રુતાને , હરખ સભર હો, ચૈતન્ય સઘળું
ફોડી વ્યોમે ફટાકા, ઘર ઘર ટહુકે, ઝૂમે જ ગરવું

ધર્યા છે અન્નકૂટો, પ્રભુ ચરણ મહીં, છે ધન્ય ધરણી
આવો ભાવે પધારો, શુભ પથ જગ હો, ઉત્તમ કરણી

ભેટી દે સ્નેહ પૂંજી, જન જન હરખે, ઐશ્વર્ય ધરતો
ઝીલી હૈયે ઉજાશી, વિનય સભર આ, સંસાર ગરવો

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s