પ્રતિબિંબ- વંદના જેઠલોજા

ઉઘડ્યા નયનો અને પ્રતિબિંબ ઝીલાયું,
મનથી આંખો સુધી સમગ્ર વિશ્વ ફેલાયું.

પાંચીકા રમતા જાણે જીવન સમજાયું,
પહેલા ચડ્યું ઉપર પછી નીચે જ ઠેલાયું.

કર્મનો માર્ગ હોય છે હંમેસા કઠીન,
ખોટી શાયબીમાં કા મન આ ભારમાંયું.

શુષ્ક પર્ણમાં પણ હોય છે મધુર સંગીત,
નવરાશની ઘડીમાં જે ધીમેથી સંભળાયું.

માનવતાના મઘમઘતા ફૂલોના બગીચેથી,
વિશ્વાસનું એક ગુલાબ જાણે કરમાયું..

“વંદના” જયારે ફરી વળ્યા વિશ્વ,
સ્નેહ સિવાયનું સઘળું ઉલેચાયું.
ઉઘડેલા નયનમાં પ્રતિબિંબ ઝીલાયું….

વંદના જેઠલોજા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s