કરતો રહું ગુણગાન- મહેન્દ્ર ભટ્ટ

આ મારી એક રચના છે જે મેં જાતેજ વગર સંગીતે યૂ ટ્યુબ ઉપર વીડિઓ સ્વરૂપે ગુજરાતી ભજનમાં મારા અવાજમાં રજુ કરી છે ઉપરાંત તે મારા ગુજરાતી બ્લોગhttp://mogaranaphool.blogspot.com/ માં પણ મૂકી છે ગુજરાતી વાચક મિત્રોને મારા બ્લોગ” મોગરાના ફૂલ” માં મારું હાર્દિક આમંત્રણ છે.
-મહેન્દ્ર ભટ્ટ

શક્તિ માંગું તારી ભક્તિમાં રહીને,
કરતો રહું ગુણગાન ,તારી નામની જપમાળામાં
મારું જીવન થાયે બલિદાન
પ્રભુજી દે શક્તિ મારા નાથ (૨)

તારી દયાથી મારા જીવનનું
થયું હતું નિર્માણ,પણ મોહમાયાના
ચક્રાવામાં ભૂલાઈ રહ્યું તારું નામ
પ્રભુજી દે શક્તિ મારા નાથ(૨)

કઠણ ભક્તોના જીવન જોઇને
મારી કાયા થરથર કંપે,કાંપતી કાયાને
તારો આશરો,ફક્ત રહ્યો એ માર્ગ
પ્રભુજી દે શક્તિ મારા નાથ (૨)

કોને ખબર પ્રભુ ક્યારે જીવનનું
આ ખંડેર પડવાનું ,ઈચ્છા મનની મનમાં
ન રહે ,દેજે એવું વરદાન…
પ્રભુજી દે શક્તિ મારા નાથ (૨)

શક્તિ માગું તારી ભક્તિમાં
રહીને,કરતો રહું ગુણગાન ,
પ્રભુજી કરતો રહું ગુણગાન
હે પ્રભુ કરતો રહું ગુણગાન

-મહેન્દ્ર ભટ્ટ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s