ગીતાથી ઊર્મિલા સુધી – વિજય ચલાદરી

સૉનેટ: ગીતાથી ઊર્મિલા સુધી – વિજય ચલાદરી
(છંદ: મનહર)

કૂંપળ ફૂટ્યા પ્રમનાં રુપ સમી ગીતાએથી!
એ જ મ્હારા દલડાની સુંદર રેખા હતી,
સ્વપ્નોનો હાર બનેલી મહેકતી હિના હતી,
રંગાયો લાલીના રંગે ગૌરી કેરા ઓષ્ઠેથી!

નીકિતાના મુખતેજે પ્રેમી બની આકર્ષાયો!
રોજ લખતાં વાંચતાં દિવાસ્વપ્નને ઝીલ્યાં,
ભારીના નેણ ઇશારે સ્નેહનાં કુસુમો ખીલ્યાં,
એની જ બેવફાઇથી અશ્રુધારે હું ન્હાયો!

વસંત રસીલા બની યૌવન છૂટ્ટું મૂકીને!
સબીનાના ઝાંઝરમાં સ્વર ટહુક્યો જરી,
ચાંદની જેવી તિબાલી નૃત્યુ રમી મન ભરી,
ઊર્મિલાને તો બોલાવી તેનું દિલ જીતીને!

એકેયને જોયા વિના રહી શકતો નહોતો!
એકરાર હું પ્રેમનો કરી શક્યો નહોતો!

– વિજય ચલાદરી

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s