જગવ્યા કરે – વિજય ચલાદરી

ગીત: જગવ્યા કરે

આભેથી કંઇક એવું ગરજ્યા કરે,
મારામાં કંઇક કંઇક જગવ્યા કરે.

ઈચ્છાઓ સામટી છૂટી પડે
પાંખો ફેલાવી ગગને ચડે
ચોમાસુ હોય એમ વરસી પડે

માટીમાં કંઇક મને ભીંજવ્યા કરે,
મારામાં કંઇક કંઇક જગવ્યા કરે.

પક્ષીની આંખોમાં માળો દેખાય
માળામાં ઉછળતાં મોજાં સમાય
હૈયામાં રોજ રોજ ભરતી વરતાય

લીલાછમ્મ ઝાડ આજ ટહુક્યા કરે,
મારામાં કંઇક કંઇક જગવ્યા કરે.

– વિજય ચલાદરી

Advertisements

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s