વેડછીનો વડલો – વિજય ચલાદરી

ગીત: વેડછીનો વડલો

વેડછીનો વડલો મારી આંખોને ગમતો,
આંખોને ગમતો મારા હૈયામાં રમતો.

દૂર દૂરથી ઊડીને
પંખી અહી આવતાં,
સેવાની વાતોને
ટહુકે સંભળાવતાં.

ડાળ ડાળ પાન પાન યાદ અપાવતો,
વેડછીનો વડલો મારી આંખોને ગમતો.

શિક્ષણ ને ખેતી વચ્ચે
અનુબંધ સાધ્યો,
રાનીપરજ પર
બહુ પ્રેમ લાધ્યો.

શીતળતા આપીને બાળકો ઝુલાવતો,
વેડછીનો વડલો મારી આંખોને ગમતો.

– વિજય ચલાદરી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s