સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું – દિલીપ ર. પટેલ

સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું

કળી ખુલે એમ ખુલવું મારે રાજ ફૂલ ખીલે એમ ખીલવું
બની સુંદર વળી વેરી સુગંધ સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું

ગળી ભળે નીર ભળવું અંતર અંબરની અશુધ્ધિનું પીલવું
બની ધવલ પુરી રંગ હેતલ સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું

બણ થકી ન તંગ કે ચીડવું પતંગને પ્રીતે પુષ્પનું બીડવું
એ વેરી પરાગ પ્રેરી વિરાગ સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું

અસત્ પળે પૂરું ખીજવું પણ સત્ સામે હિમાદ્રિ શું થીજવું
ભુલી મદ પદ રહી સ્થિર મતિ સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું

બલિ દાને બલિહાર તું મહારાજ! ઝંખું એવો તુને રીઝવું
હરજી મરજીમાં હાં મુકી હસ્તિ સૃષ્ટિએ સારપનું રે ઝીલવું

– દિલીપ ર. પટેલ

Advertisements

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s