ખુદા લિખિત ખત છે આ કુદરત – દિલીપ ર. પટેલ

ખુદા લિખિત ખત છે આ કુદરત રહેજે મનવા પઢવા ખુદ રત
ધરા ધારો વિધિલેખ તારો સજીને એ સંદેશ સુધારજે તુજ ગત

પવન વન ઉપવન પથ પર્વત નદી રણ હાં ખુદાના દસ્તખત
ખુલ્લી ખોલી કિતાબ દીધાં ધરા આભ, નહીંતર શું શું ગુજરત

નહીં એ જરૂરી કે કરી અક્ષી બંધ તું બસ રહે ધ્યાનમહીં મસ્ત
પ્રભુ પ્રગટ છે સૂર્યમાં દર્શન ન દુર્લભ જોઈ લે ઉદય કે અસ્ત

વ્રત જપ તપ બસ ના’વે ખપ કાં રહે ટીલાં ટપકાંમાં આસક્ત
જન જનાવર છે શબ્દાક્ષર સેવા સૌની સરશે મેવા કંકુ અક્ષત

કથા કિર્તનના સાદ સુણી શરત સાથ પરમ ના રે રીજે પરત
વરસાદ હાં હરિ હરખ ધરા ખીલ્યા ધાન પાન પરસાદ પરખ

કાશી જમણ તીર્થ ભ્રમણ તો ફોગટના ફેરાં જળ શું ઠરશે રક્ત
ફૂલ પાંખે ખીલે રામ વૃક્ષ ડાળે ઝૂલે કાન કરવા જીવોને જક્ત

માયા મહેલ રચી મોહમહીં રે રહી વ્યસ્ત તું તો થઈશ પરસ્ત
હરજી કુદરતને જાણી મરજી એહની માણી દિલ થા અલમસ્ત

– દિલીપ ર. પટેલ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s