લાશ ચાલે છે- કેતન મોટલા “રઘુવંશી”

લાશ ચાલે છે.

અહા ! હજુ યે મારા શ્વાસ ચાલે છે .
અમારી માંહે કશું ખાસ ચાલે છે .

આમ તો હું યે ક્યાં એકલો ચાલુ છું,
નીચે ધરતી ને ઉપર આકાશ ચાલે છે .

મારે ક્યાં ગણતરી કરવી છે દુખોની,
અહી તો માત્ર વેદના જ સરેરાશ ચાલે છે.

શિયાળે ઠંડી ને ઉનાળે ગરમી હોય કિન્તુ,
અમારે તો ચોમાસું જ બારેમાસ ચાલે છે.

તમારે મન લાગતો જીવતો જાગતો ,
“રઘુવંશી” ને લાગે છે કે લાશ ચાલે છે.

કેતન મોટલા “રઘુવંશી “

Advertisements

2 Comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s